Kontakt

Biljana Borzan

BRUSSELS:

Adresa: Rue Wiertz 60, 1060 Brussels
Tel: +32(0)2 28 37932
e-mail: biljana.borzan-office@europarl.europa.eu

OSIJEK:

Adresa: Šetalište kardinala Franje Šepera 12, Osijek
Tel: + 385 (0)31 283-565
e-mail: euparlament-uredosijek@email.t-com.hr

Kontakt forma

Poštovani, Vaše kontakt podatke koristit ćemo isključivo u svhu povratne komunikacije.